Leitrim

Leitrim is also known as Liatroim in Gaelic.